สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565” :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ :

ในการแถลงข่าว ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองประธานฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กล่าวถึง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2565 รวมทั้งพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ ประจำปี 2565 บางท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ได้แก่ นางสุนทรี จรรโลงบุตร แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางพรพิมล สุนทรมณีเลิศ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  นางสุมล บุญประดิษฐ์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นางจุฑามาศ ธรรมจาดี แม่ผู้เป็นเกษตรกร นางมานิด ลักษมัญ แม่ของลูกผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร และนางพรนิดา พวงดี แม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค

ส่วนลูกกตัญญูฯ ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภทนักเรียน นักศึกษา นางสาวนิรชา วิสิทธิ์

ประเภทนักร้อง นักแสดง ศิลปิน ไรอัล-กาจบัณฑิต จำปาศิลป์ ซัน-นฤพล ใยอิ้ม กิ๊ฟ-นางสาวปวีณา รวมศิลป์ เน็ค-นายวงศธร สมศรี

ประเภทสื่อมวลชน นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล

และประเภทประชาชนทั่วไป นายโทนทอง สุขแก่น ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

Related posts