รมว.พม. ร่วมลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) :

รมว.พม. ร่วมลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาทุ…

Read More