รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนต้นแบบ “กองบุญแห่งการให้” พร้อมจับมือเครือข่ายจัดการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ (การบริบาล) :

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนต้นแบบ “กองบุญแห่งการให้” พร้อมจับมือเคร…

Read More

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น  ย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน  ร่วมปราบปรามค้ามนุษย์แบบถอนรากถอนโคน :

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น  ย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน  ร่วมปราบปรามค้ามนุษย์แบบถอนรากถอนโคน :…

Read More