รมว.พม. หนุนสตรีมีส่วนร่วมและตัดสินใจทางการเมือง  ช่วยซ่อม – สร้าง – เสริมสังคมให้เข้มแข็ง :

รมว.พม. หนุนสตรีมีส่วนร่วมและตัดสินใจทางการเมือง  ช่วยซ่อม – สร้าง – เสริมสังค…

Read More