รมว.พม. เดินหน้าเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก มุ่งขยายบริการสวัสดิการสังคม แบบ One Stop Service :

รมว.พม. เดินหน้าเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก มุ่งขยายบริการสวัสด…

Read More