รมว.พม. เปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Coming to You :

รมว.พม. เปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านภาพยนตร์สารคดี เรื…

Read More