รมว.พม. เปิดงาน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) สร้างบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ช่วยผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง :

รมว.พม. เปิดงาน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) สร้างบ้านเคหะสุขประชา “…

Read More