“วราวุธ” พร้อม เป็นผู้แทนไทย ขึ้นเวที UN นำเสนอสมุดปกขาว แก้วิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย :

“วราวุธ” พร้อม เป็นผู้แทนไทย ขึ้นเวที UN นำเสนอสมุดปกขาว แก้วิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย : …

Read More