“วราวุธ” รมว.พม. ส่ง ทีม ศรส. ช่วยดช. 6 ขวบ ป่วยมะเร็ง ตาบอด 2 ข้าง ต้องหยุดเรียนที่บุรีรัมย์ – ตา 86 ปี หลายโรครุม อยู่ลำพัง ไร้เงินจัดการศพเมีย หลังผิดเงื่อนไขบริจาคร่าง :

“วราวุธ” รมว.พม. ส่ง ทีม ศรส. ช่วยดช. 6 ขวบ ป่วยมะเร็ง ตาบอด 2 ข้าง ต้องหยุดเรียนที่บุรีรั…

Read More