“วราวุธ” รมว.พม. แนะแนว นปร. รุ่น 16 คนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันพัฒนาคน – สังคม เร่งแก้ Climate change – วิกฤตโครงสร้างประชากร สร้างสังคมมีความสุข :

“วราวุธ” รมว.พม. แนะแนว นปร. รุ่น 16 คนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันพัฒนาคน – สังคม เร่งแก้ Cl…

Read More