ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดทาสวนหลวง จังหวัดลำพูน สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ :

ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดทาสวนหลวง จังหวัดลำพูน สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ : เมื่อวัน…

Read More

ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาโพธิ์ อ.ท่าบ่อ สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ :

ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาโพธิ์ อ.ท่าบ่อ สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ : เทศบาลเมืองท่า…

Read More