สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยสุดไฮเทคนอกห้องเรียน แสดงเส้นทางประวัติศาสตร์สยามสู่การปกครองประชาธิปไตย สะท้อนความสมดุล ภูมิปัญญา และความเจริญเติบโต :

สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยสุดไฮเทคนอกห้องเรียน แสดงเส้นทางประวัติศาส…

Read More