สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตร 4 สสสส.รุ่น 13 มุ่งสร้างสังคมสันติสุข ลดความขัดแย้ง ขณะที่รุ่นแรก-12 เตรียมรับขวัญน้องๆ ต้อนรับสู่ครอบครัว “เสริมสร้าง สังคม สันติสุข” :

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตร 4 สสสส.รุ่น 13 มุ่งสร้างสังคมสันติสุข ลดความขัดแย้ง ขณะที่รุ…

Read More