สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่คนพิการและบุตรคนพิการ :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่คนพ…

Read More

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา เนื่อง…

Read More