สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แล…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานรัฐสภา และประธานสภา…

Read More