สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แล…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานรัฐสภา และประธานสภา…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดสัมมนาภายใต้ชื่อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4  (5G) “

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดสัมมนาภายใต้ชื่อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4  (5G) &#8…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) บันทึกเทปถวายพระพร :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) บันทึกเทปถวายพระพร : เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (เวลา 11.…

Read More