สานฝันเด็กไทย คุยตรงกับ “นักบินอวกาศ” จาก ”เสินโจว 14” :

สานฝันเด็กไทย คุยตรงกับ “นักบินอวกาศ” จาก ”เสินโจว 14” : “ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะไ…

Read More