สุรินทร์/รัตนบุรี/ โรงครัวกลางเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ โรงครัวกลางเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : วันที่ 12 ต.ค. 65 ช่วงเวล…

Read More