สุรินทร์ sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้จากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าฝีมือครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม :

สุรินทร์ sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้จากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าฝีมือครูศิลป์ข…

Read More