อพท. กับบริษัทบางจากฯ และภาคีในพื้นที่ ผ่านการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) พัฒนาและยกระดับเกาะหมาก จังหวัดตราด สู่โลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น :

อพท. กับบริษัทบางจากฯ และภาคีในพื้นที่ ผ่านการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) พัฒนาและยกระดับเกาะหม…

Read More