อพท. คว้ารางวัลพาต้า 2022 ดัน “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง” ถึงฝั่ง :

อพท. คว้ารางวัลพาต้า 2022 ดัน “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง” ถึงฝั่ง : นาวาอากาศเอก อธิคุณ …

Read More