อพท. จับมือ เนคเทค สวทช.นำเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพชุมชน นำร่อง 10 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่พิเศษและพื้นที่ทั่วประเทศ :

อพท. จับมือ เนคเทค สวทช.นำเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพชุมชน นำร่อง 10 ชุมชน ครอบคลุมพื้นท…

Read More