อพท. ดึงผู้แทน 27 องค์กรท้องถิ่นเรียนรู้มาตรฐาน STMS :

อพท. ดึงผู้แทน 27 องค์กรท้องถิ่นเรียนรู้มาตรฐาน STMS : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยกา…

Read More