อพท. ปลื้ม 9 อปท. ชักแถวรับมอบประกาศนียบัตร STMS ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล :

อพท. ปลื้ม 9 อปท. ชักแถวรับมอบประกาศนียบัตร STMS ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาต…

Read More