“อรรถวิชช์” ยื่นสตง. สอบแปรญัตติ กทม.โยกงบใช้สัมมนากว่า 111 ล. ยันช่วยผู้ว่ามีงบเพิ่มแก้วิกฤต :

“อรรถวิชช์” ยื่นสตง. สอบแปรญัตติ กทม.โยกงบใช้สัมมนากว่า 111 ล. ยันช่วยผู้ว่ามี…

Read More