อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร บูรณาการ ชรบ. ลาดตระเวนตรวจป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรม :

อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร บูรณาการ ชรบ. ลาดตระเวนตรวจป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรม : เมื่อวันท…

Read More