อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร บูรณาการ ชรบ. ลาดตระเวนตรวจป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรม :

อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร บูรณาการ ชรบ. ลาดตระเวนตรวจป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรม :

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ห้วงกลางคืน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง รับรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย โดย นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บูรณาการร่วมกับ นายดวงปี โนนทะพิมพ์ กำนันตำบลหนองกวั่ง และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายลำเลียงยาเสพติดและเหตุอาชญากรรม รวมทั้ง การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทั้งนี้ คืนที่ผ่านมา พนักงานฝ่ายปกครอง ได้จัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่ตำบลหนองกวั่ง พบกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมมั่วสุม จึงได้เข้าตรวจสอบ และ ว่ากล่าวตักเตือน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย และ ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

/บุญเรือง เกษรจันทร์/รายงาน/

Related posts