เกษตรกรพ้อ!! เลี้ยงหมูในวิกฤต “หมูเถื่อนเกลื่อนเมือง” กระทุ้งกรมปศุสัตว์กวาดล้างด่วน หวั่นคนเลี้ยงเจ๊งทั้งประเทศ – หมูปนเปื้อนกระทบสุขภาพผู้บริโภค :

เกษตรกรพ้อ!! เลี้ยงหมูในวิกฤต “หมูเถื่อนเกลื่อนเมือง” กระทุ้งกรมปศุสัตว์กวาดล้างด่วน หวั่น…

Read More