เปิดใจ “อ.แดง ศัลยา” ผู้เขียนบทโทรทัศน์ “ซ่านเสน่หา” ร้อยเรียงตัวอักษร พล็อตเรื่องเรียลสะท้อนสังคม :

เปิดใจ “อ.แดง ศัลยา” ผู้เขียนบทโทรทัศน์ “ซ่านเสน่หา” ร้อยเรียงตัวอักษร พล็อตเรื่องเรียลสะท…

Read More