เลขาฯ มกอช .วางมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสินค้าเกษตร (QR Trace on Cloud) :

เลขาฯ มกอช .คณะผู้บริหารลงพื้นที่ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ป่าละอู จ.ประจวบ วางมาตรการสร้างความเช…

Read More