โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ารับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจากภาคเอกชน :

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ารับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจากภาคเอกชน : ภายใต้การประสานงานของมูลนิ…

Read More