พม. เตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 และกิจกรรม Award Ceremony of the 6th ASEAN Youth Video Contest, the ASEAN Youth Photo Competition, and the ASEAN Youth Debate :

พม. เตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 และกิจกรรม A…

Read More