อพท. รับรางวัลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ :

อพท. รับรางวัลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ :

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. รับมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ปี 2565” จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเป็นประธาน เปิดงานและเป็นผู้นำพิธีโบกธง คิกออฟ 20 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สโลแกน “เที่ยวเมืองไทย เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ที่งาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2022 โอกาสนี้ อพท. ยังได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมบูธ อพท. ซึ่งนำชุมชนในพื้นที่พิเศษ มาร่วมแสดงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ไบเทค บางนา

Related posts