แพนราชเทวีกรุ๊ป บริจาคเงินทุนหมุนเวียน ร่วมโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 “เล็ก ฝันเด่น -ใหญ่ ศิระ”นำทัพนักแสดงร่วมงาน!! :

แพนราชเทวีกรุ๊ป บริจาคเงินทุนหมุนเวียน ร่วมโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 “เล็ก ฝันเด่น -ใหญ่ ศิระ”นำทัพนักแสดงร่วมงาน!! :

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คุณ อรรควุฒิ สุวรรณประกร รองประธานบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนภาคธุรกิจจากแพนคอสเมติก แพนคลีนิกและราชเทวีคลีนิก มอบเงินทุนจำนวน 5 ล้านบาท แก่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่ม อสม. ใช้เป็นทุนหมุนเวียน ให้ผุ้ที่สัมผัสเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยผู้กักตัวสามารถหารายได้ระหว่างช่วงการกักตัวอยู่บ้าน โดยเงินทุนที่บริจาคจะนำไปใช้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนวิถีใหม่ จำนวน 1,000 ชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ เงินหมุนเวียนทาง อสม. และกลุ่มผู้ถูกกักตัวจะใช้งบนี้เพื่อการสรรหาผู้สนใจจะซื้อผลิตภัณท์ ผ่าน  On line ภายใต้ระบบดูดี e-commerce platform by Pan Rajdhevee group (แพนราชเทวีกรุ๊ป) โดยผู้กักตัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณท์ ซึ่งคาดว่าการหาผู้ซื้อผลิตภัณท์เพียงวันละ 3-4 รายก็สามารถมีรายได้เสริมเพียงพอในการดำรงค์ชีพได้ ต่อวัน โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

ด้านทางภาคธุรกิจ แพนคลีนิก ราชเทวีคลีนิก และผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติก ยังมีการเปิดอบรมให้ผู้กักตัวเข้าร่วมกับ Magnet on line shop และการสอนวิธีการทำธุรกิจ online ให้ เพื่อที่ อสม. และผู้กักตัว สามารถสรรหาผู้สนใจมาซื้อผลิตภัณท์ดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง และยังมีระบบช่วยประกันความเสี่ยงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังคงมีรายได้ครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ตามเป้าหมาย

ในกิจกรรมดังกล่าวจึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมข่วยเหลือในโครงการนี้ โดยใช้บริการผ่าน  platform ดูดี e-commerce by Pan Rajdhevee group  สามารถทำได้โดย การเปิด Magnet online shop ผ่าน QR code ด้านล่างนี้

หมายเหตุ: โดยจะมีการลดค่าบริการในการใช้ Platform สำหรับภาคธุรกิจที่เข้าร่วม จากอัตราปกติ โดยจะนำเงินค่าบริการนี้ไปสบทบทุนให้กับ อสม. และผู้กักตัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป

DooDee e-commerce by Pan Rajdhevee group ซึ่งมีความเป็นพิเศษ

DooDee มีโอกาสความสำเร็จ ลงทุนต่ำในการ เปิด online shop ของผู้ที่มีสินค้าที่เป็นแม่เหล็ก (Magnet) ซึ่งเรียกร้านประเภทนี้ว่า Magnet online shop

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19: สานพลัง อสม. จิตอาสา ประชาชน ร่วมใช้ระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิด 19 “หยุดความชะงักงัน สู่การกักกันตัวอย่างมีรายได้” และกิจกรรมส่งมอบทุนหมุนเวียนสนับสนุนพื้นที่ขยายผล ในสถานการณ์ปัจจุบัน การอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย ตามแนวทาง “ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งนอกจากการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีพลังของภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ  อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในฐานะด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งนี้ การดูแลประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่อยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย โดยขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ 1,000 แห่ง เพื่อให้ อสม. และเครือข่ายภาคประชาชนใช้ระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิด 19 ในการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ย้อนหลัง 14 วัน โดยจะมีการแจ้งเตือนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อ ด้วยการส่ง SMS อัตโนมัติ โดยมีอสม. ทำหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยเหลือ” (Buddy) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดตามอาการผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักกันตน ให้รายงานอุณหภูมิ อาการผิดปกติตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่กักตนผ่านระบบดิจิทัล และให้กักกันตนจนครบระยะเวลา

Related posts