SME นนทบุรี  เดินหน้าขับเคลื่อน Smart province จังหวัดอัจฉริยะ หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์ สามราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ :

SME นนทบุรี  เดินหน้าขับเคลื่อน Smart province จังหวัดอัจฉริยะ หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์ สามราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ :

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายสว่าง เอื้อจงประสิทธ์ ประธานที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย(sme) เปิดเผยว่า ล่าสุดสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน บางกรวย วิสาหกิจวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ ชุมชนบางกรวย ได้นำคณะเชฟมิชลีน Michellin ที่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบางกรวย ชมพื้นที่ท่องเที่ยว ชิมของดีบางกรวย พร้อมท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์สามราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์

ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเริ่มจากท่าน้ำวัดชลอ เพื่อดูการแสดงของนักเรียนและเยาวชน คณะกลองยาวศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัดโคนอน บรรเลงกลองยาวต้อนรับ จากนั้นเดินไปยังอุโบสถ พระครูปลัดทนงค์ ฐิตรังสี เจ้าอาวาสวัดชลอ พาเข้าชมภายในอุโบสถ เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ศึกษาพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองภายในอุโบสถ ชมซุ้มกีฬาหมากรุกไทย วัดชลอ เพื่อชมการสาธิตการเล่น #หมากรุกไทย และการเล่นสกา โดยสมาคมกีฬาหมากรุกไทย วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นอกจากนั้นยังเดินไปยังตลาดนั่งแคร่ แลคลอง เพื่อชมผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร และชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ มะตูมแช่อิ่ม กล้วยปิ้ง ส้มตำส้มโอทับทิมสยาม พร้อมทั้งชมการแสดงสาธิตการรำดาบ สายสำนักดาบพุทธไธสวรรค์แห่งอยุธยา

นายสว่าง กล่าวต่อว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินขับเคลื่อนโครงการ ‘Smart Province’ นนทบุรีโมเดลถือเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤตโควิด เชื่อมโยงช่องทางตลาดการซื้อขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

Related posts