ทีเอ็นเอช สหคลินิก ร่วมกับสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย ตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ :

ทีเอ็นเอช สหคลินิก ร่วมกับสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย ตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ :

ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์การตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อไวรัส Covid-19 จาก ทีเอ็นเอช สหคลินิก ร่วมกับสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย ให้แก่บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะทำงาน พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการตรวจ ATK ในครั้งนี้

Related posts