พระกากัน (อโสโก) มาลิค ร่วมกับสหายธรรมเปิดตัว “มูลนิธิไตรรัตนภูมิ พร้อมเว็บไซต์และโครงการแรก พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ :

พระกากัน (อโสโก) มาลิค ร่วมกับสหายธรรมเปิดตัว “มูลนิธิไตรรัตนภูมิ พร้อมเว็บไซต์และโครงการแรก พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ :

พระกากัน (อโสโก) มาลิค เปิดตัว มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับกิจกรรมส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาร่วมถึงการเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีเว็บไซต์ http://www.worldofbuddhist.com/ เป็นศูนย์กลางข้อมูล พร้อมด้วยโครงการแรก พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิ สู่ พุทธภูมิ ขอรับบริจาคพระพุทธรูปจากคนไทย จำนวน 84,000 องค์ ไปมอบให้กับชาวอินเดีย เป็นการพลิกฟื้นคืนพระพุทธศาสนาสู่มาตุภูมิ ร่วมด้วยเครือข่ายสหายธรรมที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ และกิจกรรมมาด้วยกัน  ได้แก่ คุณฐิติรัตน์ เฮงสกุล และ ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล  เมื่อเร็วๆ นี้   (วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอบุพการี วัดธาตุทอง)

พระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค) เผยว่า “ครั้งหนึ่งอาตมาเคยถามท่าน ดาไล ลามะ ท่านนับถือศาสนาอะไรครับ ท่านตอบว่า ศาสนาแห่งความรักและความเมตตา นั่นคือสิ่งที่มีพลังและสำคัญที่สุดที่มนุษย์เราต้องการในทุกวันนี้ และเป็นสิ่งที่หายไปในสังคม อาตมาฝึกฝนจิตใจทุกวัน ให้มีความกรุณา ความรัก ความเมตตา ต่อทุกคน การรับใช้เพื่อนมนุษย์ คือ สิ่งที่สำคัญมาก คุณจะเป็นชาวพุทธอย่างไม่สมบูรณ์ หากไม่ช่วยเหลือผู้อื่น อาตมาขอถาม พระพุทธเจ้าท่านทำอะไร ไม่เกี่ยวว่าศาสนาไหน หรือพระเจ้าองค์ไหน ได้ทำอะไร ท่านทำเพื่อมนุษยชาติ ท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง ท่านอยู่เพื่อผู้อื่น นั่นคือเหตุผลที่เรามีความต้องการสนับสนุนมูลนิธิ  ซึ่งนำโดย โยมแนท และ โยมกวาง ซึ่งรู้จักกันมา รู้เจตนาที่ดี พร้อมด้วยญาติโยมท่านอื่นๆ  ได้สร้าง มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ขึ้นมา ให้เป็นที่ๆ ผู้คนเข้ามาร่วมกับเราเพื่อตอบแทนสังคม มันถึงเวลา ที่เราจะมีความสุขจากภายใน ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าคุณมีของบางอย่าง คุณก็สามารถนำไปให้สังคมได้ เพราะว่า มันไม่เกี่ยวว่าคุณจะรวยล้นฟ้า คุณจะมีเงินเท่าไหร่ มีเกียรติหรือมีชื่อเสียงอย่างไร หรือมีทรัพย์สินทางโลกมากมายขนาดไหน ทุกอย่างท้ายที่สุดจะต้องกลับสู่ธรรมชาติ คุณไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลย สิ่งที่เอาไปได้อย่างเดียวคือ บุญุกุศล แล้วเราจะสร้างบุญได้อย่างไร วิธีเดียว คือ รับใช้ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือเหตุผลที่เราได้ตั้ง มูลนิธิไตรรัตนภูมิ เพราะความตั้งใจในการที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย และเราต้องการสร้างรากฐานที่มั่นคง นำทางชาวอินเดีย เพื่อพระพุทธศาสนา และเรามีความยินดีที่จะสนับสนุนมูลนิธิฯ พร้อมๆ ไปกับวัดธาตุทอง เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้แต่ก่อนบวช”

ด้านรายละเอียดกิจกรรมและมูลนิธิฯ  คุณฐิติรัตน์ เฮงสกุล และว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล เผยว่า ช่วงแรกเริ่มนั้น ชมรมไตรรัตนภูมิ  เป็นที่ที่พวกเราจะรวบรวมเหล่าเครือข่าย สหายธรรม เพื่อสร้างมหากุศลในการฟื้นฟูศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในระดับนานาชาติ ต่อมาเมื่อ คุณกากัน มาลิค เดินทางมาอุปสมบทที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาทางธรรมว่า “อโสโกภิกขุ” ได้สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม ทำให้ชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกตื่นตัว และติดตามความเคลื่อนไหวของ พระกากัน อโสโก จึงเกิดเครือข่ายชาวพุทธที่เข้มแข็ง ประกอบกับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในฐานะพระอุปัชฌาย์ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิไตรรัตนภูมิ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยตั้งสำนักงาน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จอีกไม่นาน

ในขณะเดียวกัน กิจกรรม 84,000 พระพุทธปฏิมา คืนลมหายใจพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ ได้มีการหารือกับคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความช่วยเหลือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยจะมีการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งนี้จะได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการรับบริจาคพระพุทธรูป ซึ่งจะได้แจ้งต่อสาธารณชนได้ทราบเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้การบริจาคพระพุทธรูปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดขั้นตอนในการขนส่งพระพุทธรูปจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียโดยทางเรือ อาจมีการกำหนดรูปแบบของพระพุทธรูป เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สมทบทุนเพื่อจัดสร้าง ซึ่งมีองค์ประกอบในรายละเอียดมากมายที่ต้องคำนึงถึง เช่น วัสดุที่ใช้ในการสร้างพระ ขนาด และรูปแบบปาง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะลดจำนวนรูปแบบ และขนาดที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะประหยัดขึ้น ฯลฯ

ท้ายสุดได้เน้นย้ำว่ากิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ที่เป็นมาตุภูมิของชาวพุทธเรา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดุจดังในสมัยพุทธกาลอีกครั้งหนึ่ง 2. เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีทางสังคมระหว่างพี่น้องชาวพุทธของทั้ง 2 ประเทศ 3. เพื่อเป็นกุศโลบายให้ชาวพุทธในประเทศอินเดีย ได้มีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน 4. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ให้ความรู้ หลักธรรมะแก่ชาวพุทธเราตราบถึงทุกวันนี้

สำหรับช่องทางการบริจาคนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ ของ พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เมตตา อุปถัมภ์โดยมอบทุนทรัพย์ส่วนตัวบางส่วนเพื่อใช้เป็นกองทุนในการก่อตั้ง มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ขึ้น ณ วัตธาตุทอง และได้เมตตาอนุญาตให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชี “วัดธาตุทอง พระอารามหลวง (มูลนิธิไตรรัตนภูมิ)” เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน จนกว่ากระบวนการจัตตั้งมูลนิธิไตรรัตนภูมิจะแล้วเสร็จ อนึ่ง ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์เข้าร่วมโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ” หรือเพื่อเป็นทุนในการก่อตั้งมูลนิธิไตรรัตนภูมิ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี วัดธาตุทอง พระอารามหลวง (มูลนิธิไตรรัตนภูมิ) เลขที่บัญชี ๐๕๓ – ๐ – ๓๒๐๖๓ – ๐

และเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นข้อมูล ความรู้ และศูนย์กลางข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรมการกุศลต่างๆ ทาง มูลนิธิ ไตรรัตนภูมิ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ภายในเว็บไซต์มีหัวข้อเผยแผ่หลักธรรมและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ สามารถติดตามได้ที่ http://www.worldofbuddhist.com/

หมายเหตุ  ข้อมูลเพิ่มเติม ชมรมไตรรัตนภูมิ

เฟสบุ๊ค            https://www.facebook.com/triratnabhoomi/

เว็บไซต์           http://www.worldofbuddhist.com/

Related posts