ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่ม หนุนภารกิจศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร :

ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่ม หนุนภารกิจศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร :

นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนภารกิจศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร และจัดสรรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาในศูนย์พักคอยฯ ณ สำนักงานเขตสาทร โดยผู้อำนวยการเขตสาทร ได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่ให้การสนับสนุนสำนักงานเขตสาทร ในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านอาหารของไทยและของโลก ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ต้นปี 2563 เพื่อสนับสนุนอาหารให้กับ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร ในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของประชาชน และกลุ่มคนเปราะบาง พร้อมดึงพันธมิตรช่วยส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉีดวัคซีน รวมทั้งหน่วยงานและชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้ส่ง “อาหาร” หลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉีดวัคซีน หน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มเปราะบางหลากหลายกลุ่ม มากกว่า 500 แห่ง ตลอดจนครอบครัวหมอและพยาบาล 20,000 ครอบครัว และกลุ่มเสี่ยงอีก 20,000 คน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังผนึกกำลังเครือซีพีและพันธมิตร จัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” มอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน 2 ล้านกล่อง หน้ากากอนามัย 6 ล้านชิ้น พร้อมทั้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และขนมทานเล่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าอาหาร และร่วมเดินเคียงข้างฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน./

Related posts