บิสกิต โซลูชั่น แนะแบรนด์เร่งทรานส์ฟอร์มวิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า รู้ปัญหา ความต้องการ และตอบสนองลูกค้าแบบเรียลไทม์ :

บิสกิต โซลูชั่น แนะแบรนด์เร่งทรานส์ฟอร์มวิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า รู้ปัญหา ความต้องการ และตอบสนองลูกค้าแบบเรียลไทม์ :

BIZCUIT ผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี AI ด้วยการเป็น AI Enabler สร้างการทรานส์ฟอร์ม ประสบการณ์ของผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เผยแบรนด์ส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการทำแบบสอบถาม แต่ขาดการรับมือกับปัญหาในการดูแลลูกค้าให้ทันท่วงที ข้อมูลจากฟ็อบส์พบผู้บริโภค 66% คาดหวังแบรนด์เข้าใจความต้องการและ 50% ให้คุณค่ากับการแก้ปัญหา ที่รวดเร็วเป็นอันดับแรก แนะแบรนด์เร่งนำเทคโนโลยีบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ที่สามารถรวบรวมและระบุประสบการณ์ไม่ดีของลูกค้า รวมทั้งเชื่อมต่อให้แบรนด์แก้ไขปัญหาได้ในทันที ล่าสุดพัฒนา AI ใน FullLoop CX แพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้าครบวงจรด้วย AI  Machine Learning ให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) ช่วยแก้เพนพ้อยท์ของแบรนด์ สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ และเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายมากขึ้นกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับงบที่ลงทุนในการใช้แพลตฟอร์ม ให้แบรนด์ก้าวล้ำนำหน้าในธุรกิจด้วยการเป็นแบรนด์ ที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด หรือ BIZCUIT เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลการที่ลูกค้าสามารถแสดงความเห็นต่อบริการที่ได้รับ เป็นเรื่องที่เห็น ได้เป็นปกติ โดยเฉพาะเมื่อการให้ความเห็นเหล่านั้นสามารถทำได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนในทันที เพราะฉะนั้นสิ่งที่แบรนด์สามารถสร้างความประใจในการบริการได้อย่างมาก คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวดเร็ว เพราะผู้บริโภคยุคนี้ไม่ชอบการรอคอย แต่แบรนด์หรือผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังใช้การประเมินความพึงใจ ของลูกค้าด้วยแบบสอบถาม หรือใช้ซอฟแวร์เทคโนโลยีที่เป็น CRM  โซลูชั่น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใช้วิเคราะห์ ผลเพื่อทำ report หรือรายงานวิเคราะห์ แต่ไม่ได้ take action ด้วยการนำไปดำเนินการขั้นต่อไปกับข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อโน้มน้าวไม่ให้ลูกค้าเลิกใช้บริการกับแบรนด์ หรือบางแบรนด์ถึงแม้จะมีการนำข้อมูลไปใช้ แต่ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะด้านการวางแผน หรืออาจใช้เวลานาน กว่าการบริการจะได้รับการปรับปรุง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากนิตยสารฟ็อบส์ยังพบว่าผู้บริโภค 66% คาดหวังว่าแบรนด์จะต้องเข้าใจความต้องการ ของผู้บริโภค[1] และ 50% ให้คุณค่ากับการที่แบรนด์สามารถแก้ปัญหาที่รวดเร็วเป็นอันดับแรก[2] ดังนั้นจะเห็นว่า เพนพ้อยท์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ในยุคดิจิทัลที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric นั่นคือการตอบสนองต่อการร้องเรียน การติดต่อ หรือการติชมจากลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งยังเป็นประเด็นที่หลายแบรนด์กำลังประสบปัญหา

“ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี AI Machine learning เพื่อให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) มาช่วยแบรนด์หรือภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อการทรานฟอร์มระบบ การจัดการประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ภาษาที่ผู้คนใช้จริง ในชีวิตประจำวันซึ่งมีความหมายซับซ้อนหลากหลายใจความ ด้วยการตรวจจับภาษาจากเนื้อหาที่รวบรวมขึ้นจากสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มาให้หรือมีการติชม ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้ key word ที่มีข้อความที่จำกัดเพียงไม่กี่คำ แล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินผล ซึ่งขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับ Workflow ในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจของตัวเอง” นายสุทธิพันธุ์ กล่าว

BIZCUIT ในฐานะผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยการเป็น AI Enabler มีความตั้งใจที่จะ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการนำเทคโนโลยี AI ด้าน Machine learning มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาในองค์กรธุรกิจ และช่วยลดเพนพ้อยท์ในด้านการตอบรับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ล่าช้า ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ เสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือ CRM อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา FullLoop CX ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ครบวงจร ใช้เทคโนโลยี AI Machine Learning เพื่อให้เข้าใจภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Understanding (NLU) โดยนำไป ใช้ในด้านการตรวจจับภาษาข้อความที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้พูดถึง หรือคอมเม้นต์ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางติดต่อของแบรนด์ ซึ่งนอกจากตรวจจับแล้ว ยังสามารถประมวลผล วิเคราะห์ ตรวจสอบ โดยเข้าใจในเจตนาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถ ตอบสนอง หรือดำเนินการขั้นต่อไปแบบเรียลไทม์ตามที่แบรนด์ต้องการได้อีกด้วย

FullLoop CX มีจุดเด่นที่ช่วยองค์กรธุรกิจบริหารประสบการณ์ลูกค้าได้เรียลไทม์ ดังนี้

  • เป็นระบบบริหารประสบการณ์ลูกค้าในบนCloud Service 100% โดยใช้ AI Machine Learning ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ และ Automatic Workflow สามารถดูแลประสบการณ์ลูกค้าเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ ราคาคุ้มค่าการใช้งาน ด้วยค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคำนวณตาม Volume การใช้งานจริง
  • รองรับการทำงาน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย(Bahasa) และกำลังพัฒนาภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด พร้อมระบบการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตงานเฉพาะ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
  • เข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบCustomer Centric ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถเปลี่ยนคำติชมของลูกค้า ไปสู่ Action KPI ให้กับองค์กรโดยอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถรับฟังและแยกแยะข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของภาษาอีกด้วย
  • มีระบบการวิเคราะห์พร้อมDashboard ที่ถูกออกแบบจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาการตลาดมากว่า 20 ปี ช่วยองค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนการจัดการองค์กร การสื่อการตลาดที่ส่งผลต่อยอดขาย และการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เจาะลึกได้หลายแง่มุมของธุรกิจ ในรูปแบบหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time web report ที่ติดตามผลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้

ในยุคที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ จึงเป็นหัวใจ หลักที่ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์ประสบความสำเร็จ ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการบริหารความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดไปสู่การเพิ่มยอดขายมากขึ้นกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยอด ที่ลงทุนในการใช้แพลตฟอร์ม และยังทำให้แบรนด์ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง ด้วยการเป็นแบรนด์ที่มีผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้แบรนด์สามารถครองใจผู้บริโภค จนผู้บริโภคพร้อมปกป้องแบรนด์ และยินดีที่จะบอกต่อ หรือแนะนำแบรนด์ให้กับเพื่อนและคนใกล้ชิด นายสุทธิพันธุ์ กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI โซลูชั่น ด้วย Machine Learning โดยเฉพาะด้าน Natural Language Processing (NLP) และด้าน Computer Vision หรือสนใจทดลองใช้งาน FullLoop CX ติดต่อ https://www.bizcuitsolution.com/th/talk-to-us/ สอบถามโทร. 02-664-1675-7

[1] https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2022/02/23/rather-than-always-be-selling-try-always-be-conversing/?sh=b7f54d922dcd

[2] https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/02/17/when-looking-at-2022-cx-trends-dont-forget-about-the-human-element/?sh=6cf811302cb2

เกี่ยวกับ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด

BIZCUIT ก่อตั้งในปี 2558 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ในปี 2563 บริษัทกลุ่มบุญรอดซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมลงทุน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด มีพันธกิจเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี AI อย่างเต็มรูปแบบ มีบุคลากรกว่า 70 คน ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ AI โดยเน้นด้าน Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง หรือ unstructured data จนเกิดเป็นเทคโนโลยี AI โซลูชั่น ที่สามารถช่วยปรับปรุงการ ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน “ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ” หรือ “NLU” และ “เทคโนโลยีวิทัศน์” หรือ “Computer Vision” ปัจจุบันให้บริการแก่บริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ใน 5 ประเทศของ ภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งความสามารถของ AI ครอบคลุมภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ BIZCUITยังเป็นพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของไนซ์ (NICE) ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการวิเคราะห์เสียงรายเดียวในประเทศไทย และได้รับเลือกเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟแวร์อิสระที่เป็น พันธมิตรของ Microsoft อีกด้วย

Related posts