มาเป็นระลอก!!  เนื้อหมูเถื่อนลักลอบนำเข้า ไร้คนดูแล รัฐอย่านิ่งเฉย เร่งปราบปรามด่วน :

มาเป็นระลอก!!  เนื้อหมูเถื่อนลักลอบนำเข้า ไร้คนดูแล รัฐอย่านิ่งเฉย เร่งปราบปรามด่วน :

“ขบวนการนำเข้าเนื้อหมู” บ่อนทำลายชาติ ยังแพร่ระบาดหนัก ตั้งแต่ราชบุรี นครปฐม เรื่อยมาจนกระจายไปทั่วประเทศ ยิ่งเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน กลายเป็นตลาดสำคัญของขบวนการนี้ มีการเสนอขายกันเกร่อ โพสต์ขายตามช่องทางต่างๆอย่างเอิกเกริก ไม่เกรงกลัวกฎหมาย คนกลุ่มนี้กำลังแสวงหาผลประโยชน์ บนความทุกข์ของเกษตรกรไทย ทั้งที่รู้ว่าผลกระทบที่จะตามมาใหญ่หลวง ทั้งเศรษฐกิจชาติต้องถูกทำลาย  ประชาชนต้องเสี่ยงรับเนื้อหมูที่ปะปนทั้งโรคต่างๆและสารเร่งเนื้อแดง เพราะหมูเถื่อนมาจากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา เยอรมัน บราซิล เดนมาร์ก แคนาดา อิตาลี เบลเยียม รวมถึงเกาหลี เนื้อหมูลักลอบที่ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบโรคสัตว์ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยิ่งเสี่ยงต่อการนำโรคต่างถิ่นเข้ามา ซ้ำเติมปัญหาโรคหมูที่ยังไม่คลี่คลาย เกษตรกรคนเลี้ยงหมูฝากย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เร่งกวาดล้างขบวนการนี้ อย่าให้มาทำร้ายคนไทยและฝังเกษตรกรให้ตายทั้งเป็น./

Related posts