รมต.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชน คลายหนี้ประชาชน 5,136 ราย กว่า 438 ล้านบาท :

รมต.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชน คลายหนี้ประชาชน 5,136 ราย กว่า 438 ล้านบาท :

(18 มิ.ย.2565) ที่โรงแรมต้นทอง จ.อุตรดิตถ์ กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 และยุติธรรมพบประชาชนขึ้น ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ ได้มีการจัดไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดี ที่เป็นหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสินภาค 7, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สหกรณืออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 อุตรดิตถ์, บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์, บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด, บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 5,136 ราย ราคาทุนทรัพย์ จำนวน 438 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 3,866 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 167 ล้านบาท และผู้เป็นหนี้หลังฟ้อง 1,270 ราย มูลค่าหนี้ 271 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้น กรณีก่อนฟ้องคือ การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี และรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน ในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือหลังฟ้อง ได้รับสิทธิขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาด ลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 191,320 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 9 ศูนย์ รวมทั้งจัดนิทรรศการและกิจกรรมบริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) พร้อมให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ร่วมงานด้วย

นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์) โทร. 089-858-6380

Related posts