พม. ร่วมยินดีน้องไอนาส เยาวชนต้นแบบ เรียนต่อจีน คณะแพทยศาสตร์  พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุม World Youth Development Forum :

พม. ร่วมยินดีน้องไอนาส เยาวชนต้นแบบ เรียนต่อจีน คณะแพทยศาสตร์  พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุม World Youth Development Forum :

วันที่ (24 มิ.ย. 65) เวลา 10.15 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.)  ให้นางสาวไอนาส อยู่เป็นสุข ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน Pan-Asia International School, Bangkok และเป็นเยาวชนผู้ผ่านการอบรมโครงการ Youth Volunteer for APEC พร้อมครอบครัว เข้าพบ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นางสาวไอนาส ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ (MBBS) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวง พม. (ตึกใหม่) สะพานขาว กทม.

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ตนขอขอบคุณนางสาวไอนาส ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ Youth Volunteer for APEC รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง พม. อย่างต่อเนื่องเสมอมา อีกทั้งได้ให้ครอบครัวของนาวสาวไอนาส ประกอบด้วย นางมณฑิรา ทัศนประเสริฐ (มารดา) นายไฟโรส อยู่เป็นสุข (บิดา) และน้องชาย เข้าพบและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นางสาวไอนาส และครอบครัวที่คอยสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง

ทั้งนี้ นางสาวไอนาส ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง พม. เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมการประชุม World Youth Development Forum ผ่านระบบการประชุมทางไกล จัดโดย All-China Youth Federation (ACYF) ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Related posts