บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 :

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 :

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย นายสมนึก จันทร์เฉิด นายอนุวรรตน์ ภูมิมาศ นายปรีชา วัชรนัย นายณัทธนา รางวัลหลาย กรรมการ และที่ปรกษาสมาคมฯ นางรณิดา นกไทยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามนกไทย54 จำกัด นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร Mr.Haresh Sam Mohnani และนายเดฟ โมนานิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

Related posts