N Health นำร่องบริการ Mobile Wellness รับสังคมสูงวัยตรวจวิเคราะห์สุขภาพถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ :

N Health นำร่องบริการ Mobile Wellness รับสังคมสูงวัยตรวจวิเคราะห์สุขภาพถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ :

ปี 2565 ถือเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการ ด้วยจำนวนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่ราว 12 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ N Health ผู้นำธุรกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการสนับสนุนทางการแพทย์ ในเครือ BDMS เล็งเห็นถึงความสำคัญที่การบริการทางด้านสุขภาพ จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องไปกับบริบทของสังคมด้วยเช่นกัน จึงริเริ่มนำร่องบริการ Mobile Wellness ขึ้นมากว่าหนึ่งปี เป็นบริการส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์และพยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดและสารคัดหลั่งต่าง ๆ ถึงที่บ้าน เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ มอบความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล

นายสุนทร โคตะกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) กล่าวว่า “ตลอดหนึ่งปีที่เรานำร่องบริการ Mobile Wellness ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันเราให้บริการครอบคลุมในกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ และเรากำลังอยู่ในระหว่างนำร่องให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เน้นในจังหวัดที่มีห้องปฏิบัติการของ N Health ซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ค่อย ๆ ขยายขอบเขตการให้บริการให้กว้างขึ้น ตามศักยภาพของแต่ละศูนย์”

Mobile Wellness ถือเป็นการริเริ่มที่มีความสำคัญต่อภารกิจของ N Health ในการให้การสนับสนุนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีส่วนช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการที่จะต้องนำผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปตรวจวิเคราะห์ยังศูนย์ต่าง ๆ และส่งเสริมการทำหน้าที่วินิจฉัยโรคของแพทย์ให้เกิดความคล่องตัว นอกจากนี้ยังเป็นข้อต่อสำคัญสำหรับบริการโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ของสถานพยาบาลต่าง ๆ

”การบริการที่ได้การตอบรับมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาคือการตรวจ RT-PCR COVID-19 ซึ่งพบว่าเคสส่วนใหญ่เป็นในลักษณะที่มีคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือติดเชื้อโควิด-19 และจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อัมพาต หรืออยู่สภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถรับมือได้ทันท่วงทีหากเกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้การตรวจเลือด เพื่อติดตามการรักษาโรค NCDs ก็เป็นบริการที่มีเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มโรคที่จำเป็นต้องมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ และถือเป็นกลุ่มโรคที่คนไทยกำลังเจ็บป่วยอยู่เป็นอันดับต้น ๆ”

ปัจจุบันบริการตรวจ RT-PCR COVID-19 โดยเก็บตัวอย่างเลือดที่บ้าน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ มีค่าบริการอยู่ที่ 2,400 บาท/คน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับระยะทาง ในขณะที่การตรวจ RT-PCR COVID-19 ที่ต้องเดินทางมารับการตรวจเองโดยทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 บาท

บริการ Mobile Wellness โดย N Health นี้ สามารถใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้ที่รักษาในเครือโรงพยาบาลเปาโล แต่อย่างไรก็ตามบริการนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อได้ โดยไม่จำกัดสังกัดหรือสถานพยาบาล

ผู้ประสงค์จะใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-762-4000 หรือที่อีเมล [email protected] และ LINE Official Account @nhealth

เกี่ยวกับ N Health

N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 70 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com

Related posts