พม.ราชบุรี พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือแล้ว กรณี ทหารหญิงรับใช้ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส :

พม.ราชบุรี พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือแล้ว กรณี ทหารหญิงรับใช้ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส :

วันนี้ (19 ส.ค. 65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่ มีการนำเสนอข่าว กรณี ทหารหญิงไปรับใช้ตำรวจหญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่จังหวัดราชบุรี นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือคุ้มครองหญิงผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ขณะนี้ หญิงผู้เสียหายอยู่ในกระบวนการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว ตามมิติของการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ถึงแม้ว่าไม่ใช่สามี ภรรยา บุตร แต่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และมีภาวะพึ่งพิง ดูแลซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ หญิงผู้เสียหายถูกกระทำความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 ปี ปรากฏบาดแผลตามร่างกายทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงสภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากการที่ถูกกระทำ ซึ่งตรงนี้ จะนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น เพื่อเกิดความปลอดภัย ไม่มีความกังวลใดๆ  โดยต่อไป จะมีกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะยังไม่สามารถชี้ชัดว่า เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง หากเข้าข่ายการค้ามนุษย์ กระทรวง พม. พร้อมเข้ามาคุ้มครองช่วยเหลือตามกระบวนการ เช่น การปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย การฟื้นฟูเยียวยา และการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความดูแลครอบครัวของหญิงผู้เสียหายควบคู่กันไปด้วย

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำว่า กระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกกระทำความรุนแรงอย่างเต็มที่ หากประชาชนตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงลักษณะนี้ ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต หรือพบเห็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

Related posts