พก. ปลื้ม นำ “ทีมเรามีเรา” คว้ารางวัลพิเศษ สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด ในรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 :

พก. ปลื้ม นำ “ทีมเรามีเรา” คว้ารางวัลพิเศษ สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด ในรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 :

วันที่ (12 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องแก้วกัลยา ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ในรางวัลพิเศษ “สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด” โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตโควิด -19 ประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้นำเสนอโครงการปฏิบัติการฉับไว “ทีมเรามีเรา” เพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด-19 : เคียงข้าง ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ โดยการประเมินในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการช่วยเหลือคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้งคนพิการที่เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อและกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างฉับไวและปลอดภัย เท่าทันสถานการณ์การ สะท้อนการดำเนินงาน อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จ รวมทั้งทักษะการช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร พก. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทีมเรามีเรา 15 ทีม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีฯ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Meeting) และรับชมผ่านทาง YouTube Channel สำนักงาน ก.พ.ร. และ Facebook Fanpage : กพร OPDC

Related posts