“สุดารัตน์ – โภคิน” ประกาศปลดล็อกความขัดแย้ง เปลี่ยนประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี :

“สุดารัตน์ – โภคิน” ประกาศปลดล็อกความขัดแย้ง เปลี่ยนประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ย้ำเป็นพรรคของคนตัวเล็กที่มาสร้างโอกาส ไม่ได้มาสร้างวิกฤติ ไม่ทะเลาะ และมองใครเป็นศัตรู ขอเป็นเสาเข็มวางรากฐานส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน :

พรรคไทยสร้างไทย จัดงานแถลงข่าวเรื่อง “ร่วมปลดล็อกความขัดแย้งกับไทยสร้างไทย” ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ท่ามกลางนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) ที่มาเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรไทยสร้างไทย กล่าวว่าปณิธานของพรรคไทยสร้างไทย คือการสร้างสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ เพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา เป็นพรรคที่มาสร้างโอกาส ไม่ได้มาสร้างวิกฤติ โดยการปลดล็อก เปลี่ยนประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้คนไทยหายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพราะความขัดแย้งทางการเมือง ได้ติดหล่มติดกับดักขั้วอำนาจทางการเมืองที่ต่อสู้กันไปมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมานานกว่า 16 ปี และยังนำมาซึ่งระบบรัฐราชการที่กดทับประชาชนและเอื้อประโยชน์ให้กับเผด็จการและนักประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยม สร้างกฎเกณฑ์ และกฎหมาย จนพี่น้องประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวก คนรุ่นใหม่ท้อแท้สิ้นหวัง และคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นอนาคตของตนและประเทศ

“จากการทำงานทางการเมืองกว่า 31 ปี ไม่เคยเห็นยุคไหนสมัยไหนที่พี่น้องประชาชนจะตกต่ำ และได้รับความทุกข์ยากลำบากขนาดนี้ ดังนั้นความมุ่งมั่นตั้งใจของดิฉัน และพรรคไทยสร้างไทย คือการแบกเอาความทุกข์ และความคาดหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นกองหน้าสู้เพื่อคนตัวเล็กที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  จึงขออาสาใช้ประสบการณ์ 30 ปี มาสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นพรรคของคนตัวเล็ก ที่ไม่ทะเลาะกับใคร และมองใครเป็นศัตรู ขอเป็นเสาเข็ม และสะพานเชื่อมคนทุกช่วงวัย เพื่อวางรากฐานให้กับพรรคไทยสร้างไทย และประเทศไทย” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

ขณะที่นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าหัวใจหลักของความขัดแย้งทางการเมือง คือวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม ที่กดทับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ดังนั้น การออกจากความขัดแย้ง คือจำเป็นต้องปลดล็อกการคืนอำนาจให้ประชาชนทุกคนได้ตัดสินใจอนาคตของตนและประเทศชาติได้ด้วยตัวเอง ภายใต้กติกาที่เสรี เป็นธรรม และไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นอีกพรรคไทยสร้างไทยจึงขอผลักดันมุ่งเสนอให้ “ปลดล็อก” ประชาชนออกจากรัฐธรรมนูญ 2560 และตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีบทบัญญัติบางประการที่ทำให้คนล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นกบฏ และต้องรับโทษทัณฑ์ที่ย่ำยีอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย โดยถือว่าการนิรโทษกรรมการรัฐประหารไม่ว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดโดยผู้ทำรัฐประหารย่อมไม่มีผล และให้ถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนเป็นผู้เสียหายเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้น

ส่วนการ “ปลดล็อก” ประชาชนออกจากอุปสรรคในการทำมาหากิน และการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยเป้าหมายของพรรคไทยสร้างไทยที่ต้องการแก้ไขระบบรัฐราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าต้อง “ปลดปล่อย” (Liberate) ประชาชนจากพันธนาการของรัฐราชการ และ “สร้างอำนาจ” (Empower) ให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็ก ในการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังต่อรองกับตลาดและกำหนดแนวทางให้รัฐราชการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพวกเขาบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนต้องการทำมาหากินโดยสุจริตและยั่งยืน

Related posts