สุรินทร์/รัตนบุรี/ ชาวบ้านจาก 17 หมู่บ้านร่วมบุญถวายเพลพระสงฆ์ มหาสังฆทาน :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ ชาวบ้านจาก 17 หมู่บ้านร่วมบุญถวายเพลพระสงฆ์ มหาสังฆทาน :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ชาวบ้านจาก 17 หมู่บ้านในเขตตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดประเพณีบุญถวายเพลพระสงฆ์ขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. มีวัดในเขตพื้นที่ตำบลรัตนบุรีได้หมุนเวียนผลัดกันจัดประเพณีบุญ ถวายเพลพระสงฆ์ มหาสังฆทานช่วงเข้าพรรษาในวันนี้ทางวัดป่าสว่างบ้านผือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดบุญถวายเพลพระสงฆ์ มหาสังฆทานขึ้น

มีพระครูบูรพา ธรรมาภินันท์ เจ้าคณะตำบลรัตนบุรี เขต1,พระครูสาธิต บุญญาการ เจ้าคณะตำบลรัตนบุรีเขต 2, พระครูรัตนธรรมาม ภิมล รองเจ้าคณะตำบลรัตนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยพระครูประภัตร สมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบ้านผือ และคณะสงฆ์สสามเณรอีกจำนวน 80 รูป จากทั้งหมด 10 วัดทั้งในเขตตำบลรัตนบุรี และวัดในอำเภอใกล้เคียงที่ได้มารร่วมบุญถวายเพลพระสงฆ์ มหาสังฆทานในครังนี้

โดยมีนายอานนท์ วงค์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางสาวเพียงเดือน เทพวงศ์ศิริรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์(สจ.) กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทั้งทั้งหมด 17 หมู่บ้านร่วมทำบุญถวายเพล มหาสังฆทานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากยังเน้นในมาตรการการป้อง โควิด-19

ในงานบุญถวายเพลในครั้งนี้ได้มีผู้จิตใจบุญใจกุศลร่วมบริจาคเงินถวายวัดเป็นจำนวนยอดรวม 118,000 บาทและยังมีโรงทานเกือบ30โรงทานนําอาหารต่างๆทั้งขนมมาจ่ายแจกกันทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมบุญถวายเพลไดัอิ่มท้องอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

/บุญเรือง เกษรจันทร์/ภาพข่าว/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts