บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย! โลตัส คว้าอีกรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022 ย้ำผู้นำองค์กรไทยในเวทีสากล :

บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย! โลตัส คว้าอีกรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022 ย้ำผู้นำองค์กรไทยในเวทีสากล :

โลตัส ตอกย้ำความเป็นเลิศในการดูแลเพื่อนพนักงาน คว้าอีกรางวัลในระดับนานาชาติ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนผู้นำองค์กรไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน ผ่านการสำรวจและประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 3 ด้าน ครอบคลุมหลักเกณฑ์เรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน  และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อนพนักงาน ซึ่งผลสำรวจและประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรยอดเยี่ยม จนทำให้โลตัสเป็นองค์กรค้าปลีกไทยที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าของเรา รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส เพื่อนพนักงานกว่า 55,000 คน คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการส่งมอบความรู้สึกดีดีนั้นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทั้งหมด ดังนั้น โลตัส จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความรู้สึกดีดีให้กับเพื่อนพนักงานของเราในทุก ๆ วัน ผ่านการดูแลเพื่อนพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ สร้างคุณค่าและความสุขร่วมกันในการทำงาน พร้อมผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจพนักงานแบบรายบุคคล และการพัฒนาศักยภาพให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโตไปได้พร้อมกับองค์กร รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคที่สะท้อนความสำเร็จของโลตัส ในฐานะบริษัทชั้นนำในการดูแลเพื่อนพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างให้โลตัส เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกแบบ New SMART Retail และส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะใช้บริการผ่านช่องทางใด และเมื่อใดก็ตาม”

“นอกเหนือจากรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 แล้ว โลตัส ยังมีความภูมิใจที่เราได้รับรางวัลในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกหลายรางวัล ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น รางวัล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ระดับ Gold และ Silver รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 16) และรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 15) เป็นต้น โลตัส ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้ และปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบความรู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส ให้กับลูกค้าของเราทั่วประเทศ”

Related posts