พม. โดย กรม ผส. ขอเชิญร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

พม. โดย กรม ผส. ขอเชิญร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดแสดงผลการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ แสดงศักยภาพผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนากระทรวง พม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีบูธนิทรรศการการพัฒนานโยบายผู้สูงอายุ สิทธิสวัสดิการ ที่ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และนวัตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผู้สูงอายุ ได้แก่ ไอดินไอศกรีมข้าว ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดภูฐาน ลูกชิ้นเห็ดออแกนิคใส่ไก่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมอบ้านบ้านไม้ตาลดัดขา จังหวัดอุทัยธานี

โดยในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 มีการบริการตรวจสุขภาพสายตาจากเมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับ รพ.จักษุบ้านแพ้ว และในวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2565 ร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีการบริการแนะนำช่องทางการรับสมัครงานกับทางร้านให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. มีการจัดเวทีเสวนา Forum Talk นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท Go Mamma บริการรถรับส่ง – แท็กซี่ สำหรับผู้สูงอายุบริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด Joy Ride  บริการพาผู้สูงวัยไปหาหมอและการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา รำ 4 ภาคและสวัสดีอาเซียน การแสดงของชมรมลีลาศ และไลน์แดนซ์ เขตบางเขน กทม. เป็นต้น

Related posts