ซีพีเอฟ เร่งส่งอาหารจากใจสู้ภัยน้ำท่วม พร้อม อบรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย :

ซีพีเอฟ เร่งส่งอาหารจากใจสู้ภัยน้ำท่วม พร้อม อบรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย :

ชาวซีพีเอฟจิตอาสา ธุรกิจสุกร ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลังช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัดเสบียงอาหารและน้ำดื่มในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” มอบถึงมือประชาชนไทย ร่วมคลายทุกข์และส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ทีมงานจิตอาสาจากศูนย์ตัดแต่งและแปรรูปสุกร แปดริ้ว เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม กับ นายกวิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต และ นางเทียนทอง หนูชาวนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองนครเนื่องเขต ร่วมด้วย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (ฉะเชิงเทรา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมมอบน้ำดื่มซีพี เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา การเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ สร้างความประทับใจและทำให้ชาวชุมชนคลองนครเนื่องเขตมีกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤติ และทุกคนต่างขอบคุณซีพีเอฟตลอดจนหน่วยงานราชการที่มามอบสิ่งของและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

ด้าน นางวรรณทนีย์ ชำนาญเศรษฐการณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว ที่นำทีมจิตอาสา ผนึกกำลังร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งนำอาหารคุณภาพปลอดภัยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมอบชุดเครื่องนอนให้กับชาวชุมชนคลองนครเนื่องเขต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสะท้อนความห่วงใยที่ชาวซีพีเอฟมีต่อชาวพี่น้องประชาชนเสมอมา

ขณะเดียวกัน นายธนวัฒน์ ชนาวิรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล บิดหล่า ผู้จัดการโรงงาน ธุรกิจสุกรภาคอีสานตอนบน นำทีมพนักงานร่วมแรงร่วมใจส่งมอบผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูป จำนวน 1,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนหัน และ นายสมพงษ์ โตนา กำนันตำบลดอนหัน ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลดอนหัน ร่วมกันรับมอบ และต่างกล่าวขอบคุณซีพีเอฟและเหล่าพนักงานที่ร่วมกันส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องชาวตำบลดอนหันให้มีกำลังใจในวิกฤติครั้งนี้

ทางด้าน นายดำริห์ แสงสินธ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ประชุมพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร นำชาวซีพีเอฟจิตอาสา ธุรกิจสุกรภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกันเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ “เชิงปฏิบัติการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ำตอบโต้ภัยพิบัติ” โดยมีทีมวิทยากรจาก “หน่วยกู้ภัยฮุก 31” จุดบริการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มาอบรมให้ความรู้ ฝึกการขับเรือ และฝึกซ้อมการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ณ โครงการส่งเสริมสุกรขุนอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานของซีพีเอฟมีพื้นฐานความรู้ที่นำมาปรับใช้ได้เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม และสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริเวณรอบข้างสถานประกอบการในกรณีฉุกเฉิน./

Related posts